เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ยูนนานเกตเวย์ เริ่มจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดยปัจจุบัน สังกัดศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนาน เป็นเว็บไซต์ข่าวสารหลายภาษาระดับมืออาชีพ ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนและชี้นำของสำนักงานสารนิเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสำนักงานสารนิเทศรัฐบาลมลฑลยูนนานเป็นผู้ดูแลจัดทำ และมอบหมายให้หนังสือพิมพ์ยูนนานเดลี่เป็นผู้ดำเนินการ

เว็บไซต์ยูนนานเกตเวย์ได้จัดทำขึ้นในเวอร์ชั่นภาษาต่าง ๆ มากถึง 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเมียนมา ภาษาลาว ภาษากัมพูชา และภาษาเวียดนาม จัดเป็นเว็บไซต์หนึ่งเดียวของประเทศจีนที่เผยแพร่ข่าวสารไปยังประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง โดยได้นำเสนอข่าวสารทันสมัยล่าสุดและกำลังเป็นที่สนใจทั้งในยูนนานและประเทศจีน เนื้อหาครอบคลุมในด้านเหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าวสารบ้านเมือง วงการธุรกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

เว็บไซต์ยูนนานเกตเวย์ได้ผลิตข่าวสารขึ้นในรูปแบบหลายภาษา มัลติมีเดีย หลายช่องทาง และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหลายภาษาในรูปแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอ นิตยสาร หนังสือพิมพ์และข้อมูลข่าวสารรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ เว็บไซต์ยูนนานเกตเวย์ยังได้จัดทำนิตยสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ และนิตยสารเสียง โดยร่วมมือกับนิตยสารแม่น้ำโขงภาคภาษาไทย นิตยสารจำปาภาคภาษาลาว นิตยสารเขมรภาคภาษากัมพูชา และนิตยสารมงคงภาคภาษาเมียนมา รวมถึงดำเนินการจัดทำบัญชีสาธารณะวีแชทในรูปแบบหลายภาษา โดยใช้ชื่อว่า “หลานเหมยพาร์” นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ข่าวสารบนโซเชียลมีเดียต่างประเทศในแพลตฟอร์ม Facebook และ Twitter ภายใต้ชื่อ เพจ Amazing Yunnan ภาคภาษาอังกฤษ เพจแม่น้ำโขง ภาคภาษาไทย เพจเขมร ภาคภาษากัมพูชา เพจมงคล ภาคภาษาเมียนมา และเพจอื่น ๆ อีกมากมาย

ยูนนานเกตเวย์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแลกเปลี่ยนและทำความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยหลายปีที่ผ่านมา ยูนนานเกตเวย์ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนกับประเทศต่าง ๆ หลายกิจกรรมตามลำดับดังนี้ "ศูนย์กลางในการแผ่ขยายเส้นทางสายไหมโบราณภาคใต้แห่งใหม่” กิจกรรมทริปนักข่าวสัญจรเพื่อสัมภาษณ์ในหัวข้อพิเศษ ได้แก่ “การเปิดพรมแดน ก้าวออกไปเพื่อทดลองสิ่งใหม่ ๆ ” และ “ทริปสื่อมวลชนต่างชาติทัวร์ยูนนาน รวมถึงกิจกรรมงานเลี้ยงน้ำชาตรุษจีนของสื่อจีน-เมียนมา กิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศและนักข่าวในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง กิจกรรม “ฟอรั่มสื่อเมืองแฝดจีน-เมียนมา” กิจกรรม “10 สุดยอดข่าวเด่น ด้านความร่วมมือของจีนกับลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและความร่วมมือต่าง ๆ ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ประจำปี 2564” รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอื่น ๆ