เวชภัณฑ์ช่วยเหลือป้องกันโรคระบาดจากกองทัพจีน ชุดที่ 3 ส่งถึงสปป.ลาวแล้ว

2021-11-25 14:57:52 |แหล่งที่มา: ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

วันที่ 23 พฤศจิกายน เวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาด ชุดที่ 3 ที่กองทัพจีนบริจาคให้แก่กองทัพสปป.ลาว ขนส่งโดยเครื่องบินลำเลียง Y-20 ของกองทัพอากาศจีนถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัตไตในกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาวแล้ว

นาย Chansamone Chanyalath รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสปป.ลาว พร้อมทั้งนายเจียง ไจ้ตง เอกอัครราชทูตจีนประจำสปป.ลาว เข้าร่วมพิธีส่งมอบเวชภัณฑ์ดังกล่าวที่จัดขึ้นในวันเดียวกัน

นายหลี่ ปิง ผู้ช่วยทูตฝ่ายกลาโหม สถานทูตจีนประจำสปป.ลาว และนาย Vongkham Phommakone รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม สปป.ลาว ได้ลงนามในเอกสารส่งมอบ

นาย Chansamone Chanyalath รองนายกรัฐมนตรีสปป.ลาว กล่าวว่า กองทัพจีนมอบเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดแก่สปป.ลาวแล้ว 3 งวดในปีนี้ รวมทั้งส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมาช่วยชี้แนะแนวทางในการต่อสู้กับโควิด-19 ทั้งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงภราดรภาพและจิตวิญญาณแห่งประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอันแข็งแกร่งระหว่างสองประเทศและสองกองทัพ สปป.ลาวพร้อมที่จะทำงานร่วมกับจีนและประเทศอื่นในอาเซียนดำเนินการตามผลการประชุมสุดยอด 30 ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-จีน และส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-อาเซียนอย่างรอบด้านในยุคใหม่มากขึ้น

ด้านนายเจียง ไจ้ตง เอกอัครราชทูตจีน กล่าวว่า จีนยินดีที่จะดำเนินการตามผลการประชุมสุดยอด 30 ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน-อาเซียนกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งรวมทั้งสปป.ลาว และส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น กองทัพสปป.ลาวได้ให้ความช่วยเหลืออันล้ำค่าแก่จีนในช่วงเวลาสำคัญที่จีนกำลังต่อสู้กับโควิด-19 จีนรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งต่อการนี้ กองทัพจีนจะสนับสนุนกองทัพสปป.ลาวในการต้านโควิด-19 ต่อไป