จีนมีปริมาณธัญญาหารเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 474 กิโลกรัม

2021-11-24 15:13:30 |แหล่งที่มา: CMG

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเผยว่า ปัจจุบัน สิ่งของสำคัญเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของจีนมีความพอเพียง และมีการขนส่งอย่างราบรื่น ไม่เสี่ยงที่จะปรากฏสภาพการเพิ่มราคาสูงขึ้นอย่างรอบด้านเนื่องจากการขาดแคลน สถิติล่าสุดระบุว่า ที่เมืองขนาดใหญ่และขนาดกลางภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน 36 แห่ง ราคาเฉลี่ยของผักสด 15 ชนิดลดต่ำลง ในจำนวนนี้ ราคาแตงกวาและผักกวางตุ้งลดลงประมาณ 10% ขณะเดียวกัน ราคาไข่ไก่ก็ลดต่ำลงในระดับหนึ่ง

ปีนี้ ยอดการผลิตธัญญาหารทั่วประเทศจีนได้รักษาระดับ 1,300,000 ล้านกิโลกรัมขึ้นไปเป็น 7 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงต่อตลาดอุปทานธัญญาหารภายในประเทศ โดยปริมาณธัญญาหารเฉลี่ยต่อคนของจีนอยู่ที่ 474 กิโลกรัม สูงกว่า “ขีดปลอดภัย” 400 กิโลกรัมที่เสนอโดยเอฟเอโอ

ปัจจุบัน ทั่วประเทศจีนมีพื้นที่ปลูกผักกว่า 68,666 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นกว่า 2,666 ตารางกิโลเมตรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว