จีนแถลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

2021-10-20 16:05:43 |แหล่งที่มา: ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

วันที่ 19 ตุลาคม คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุว่า จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ได้ประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลากหลายอย่าง

แนวปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีนว่า ภายในปี 2025 พื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติจะคิดเป็น 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราการครอบคลุมของป่าไม้และทุ่งหญ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 24.1% และ 57% ตามลำดับ อัตราการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำจะสูงถึง 55% อัตราการอนุรักษ์แนวชายฝั่งจะไม่ต่ำกว่า 35% อัตราการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าจะไม่ต่ำกว่า 77% และอัตราการอนุรักษ์ระบบนิเวศบนบกอย่างมีประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ 92%

ภายในปี 2035 อัตราการครอบคลุมของป่าไม้จะสูงถึง 26% และการครอบคลุมของทุ่งหญ้าจะสูงถึง 60% อัตราการคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 60%

แนวปฏิบัติดังกล่าวยังลงรายละเอียดเกี่ยวการปรับปรุงนโยบายและกฎข้อบังคับ พร้อมด้วยให้สร้างระบบตรวจสอบที่สมบูรณ์สำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังกำชับให้ยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ คิดค้นกลไกเพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน และกระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ