ผลงาน 3 ประการของการประชุมระดับสูง COP15

2021-10-14 15:56:04 |แหล่งที่มา: CRI

วันที่ 13 ตุลาคม มีการจัดงานแถลงข่าวบรรยายสรุปผลงานการประชุมระดับสูงในการประชุมขั้นแรกของประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในโลก ครั้งที่ 15 (COP15)

นายเจ้า อิงหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของจีนระบุว่า การประชุมระดับสูงนี้ได้รับผลงานสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.เสริมพลังการขับเคลื่อนทางการเมืองในระดับสูงเพื่อธรรมาภิบาลด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในโลก 2.เผยแพร่ปฏิญญาคุนหมิง และ 3.ประกาศมาตรการใหม่ของจีนเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในจีน