จีนจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ 5 แห่งอย่างเป็นทางการ

2021-10-14 14:27:17 |แหล่งที่มา: Xinhua

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) วันที่ 12 ที่ผ่านมา จีนได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ 5 แห่งแรกขึ้นอย่างเป็นทางการ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติซานเจียงหยวน อุทยานแห่งชาติหมีแพนด้า อุทยานแห่งชาติเสือโคร่งไซบีเรียและเสือดาว อุทยานแห่งชาติป่าฝนเขตร้อนไห่หนาน อุทยานแห่งชาติอู่หยีซาน โดยอุทยานทั้ง 5 แห่งมีพื้นที่มากถึง 230,000 ตารางกิโลเมตร และครอบคลุมชนิดของสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ป่าสงวนเกือบ 30% ของจีน

ทั้งนี้ ทางกรมป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีนระบุว่า การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งเหล่านี้ไว้ ได้แก่ ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ มรดกทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่น ความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ การอนุรักษ์ความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของโลก สร้างสัญลักษณ์ประจำชาติ ซึ่งต้องความร่วมแรงร่วมใจของคนในชาติ ตลอดจนเหลือทรัพย์สินทางธรรมชาติอันล้ำค่าไว้ให้กับคนรุ่นหลัง

หลี่ฮุ่ย/ข่าว กวางหมิงเดลี่

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร