สถาบันอนุญาโตตุลาการพาณิชย์จีนได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก

2021-09-14 18:28:12 |แหล่งที่มา: CRI

วันที่ 13 กันยายน คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีนประกาศ “รายงานสภาพอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศของจีน ปี 2020 - 2021” ปรากฏว่า ในปี 2020 คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 259 คณะของจีนได้จัดการมากกว่า 400,000 คดี เงินทุนที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามากถึง 718,700 ล้านหยวน

ในการติดต่อทางพาณิชย์ระหว่างประเทศข้อขัดแย้งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปกติจะใช้วิธีการไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการ และการฟ้องในศาลเพื่อแก้ไขปัญหา ในจำนวนนี้อนุญาโตตุลาการเป็นวิธีสำคัญสำหรับข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้า รวมทั้งมีการใช้ในวงกว้างมากขึ้น

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยควีนแมรีแห่งลอนดอนของอังกฤษประกาศ “รายงานสำรวจอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ปี 2021” โดยระบุว่า คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีนได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 5 องค์กรอนุญาโตตุลาการที่ได้รับความชื่นชอบมากที่สุดของโลก โดยแสดงให้เห็นความก้าวหน้าสำคัญด้ายอนุญาโตตุลาการของจีน ตลอดจนแสดงให้เห็นการยอมรับและเชื่อมั่นของแวดวงและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้วยกฎหมายของจีน