หุ่นยนต์ “ทำฟาร์ม” สุดเจ๋ง

2021-09-13 19:11:13 |แหล่งที่มา:

ณ เขตทดลองทางการเกษตรคลาวด์ถานเจียวาน ตำบลอูเจิ้ง มณฑลเจ้อเจียง หุ่นยนต์ชนิดต่าง ๆ เช่น “สยงเมา” “ไท่ซาน” “ไป๋ทู่” “หลงเฉียน” “หยุนเฉวี่ย” “จ๋งม๋า” “เฮยยิง” และอื่น ๆ กว่า 40 ชนิด กำลังยุ่งกับการทำงานในทุ่งนาอย่างคล่องแคล่ว และกลายเป็น “เกษตรกรใหม่” ในฟาร์มคลาวด์บนพื้นที่เกือบ 300 ไร่แห่งนี้

ภายในเรือนกระจกสำหรับปลูกมะเขือเทศ หุ่นยนต์ “สยงเมา” เป็น “พนักงานขนของ” อัตโนมัติ ซึ่งแบกกล่องสีน้ำเงินเดินไปมาระหว่างทุ่งนา เพื่อขนพืชผลที่เก็บได้จากหุ่นยนต์อีกเครื่องหนึ่ง และ “ไท่ซาน” หุ่นยนต์ขนของกลางแจ้ง สามารถนำของที่ “สยงเมา” ส่งมาถึงหน้าประตูเรือนกระจกแล้วส่งต่อไปยังที่ศูนย์แปรรูปหรือศูนย์โลจิสติกส์ สำหรับริมทุ่มนาปลูกข้าวนอกเรือนกระจก หุ่นยนต์ตรวจสอบบนภาคพื้นและหุ่นยนต์ทางอากาศกำลังทำงานเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นข้าว เช่น แมลง ศัตรูพืชและการเจริญเติบโตต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมส่งภาพวิดีโอที่มีความละเอียดสูงกลับไปยังระบบผ่านเครือข่าย 5G ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำโดยผ่านอินเทอร์เฟซตรวจสอบและการจัดการด้วยภาพอย่างอัจฉริยะ เช่น การเพาะปลูก การป้องกันและกำจัดแมลง การกำจัดวัชพืช เป็นต้น

ที่มา:ข่าวซีซีทีวี

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร