ปธน.สีตรวจเยี่ยมทางรถไฟพลังงานไฟฟ้าสายแรกบนที่ราบสูงของจีน

2021-07-23 17:04:30 |แหล่งที่มา: CRI

วันที่ 22 กรกฎาคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน โดยสารรถไฟจากเมืองหลินจือไปยังเมืองลาซา เมืองเอกเขตปกครองตนเองชนเผ่าทิเบต เพื่อตรวจเยี่ยมทางรถไฟระหว่างเมืองลาซากับเมืองหลินจือ ซึ่งเป็นทางรถไฟพลังงานไฟฟ้าสายแรกบนที่ราบสูงของจีน

ทางรถไฟระหว่างเมืองลาซ่ากับเมืองหลินจือสร้างขึ้นในหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตทิเบต โดยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 3,000 เมตรขึ้นไป และมี 16 ช่วงข้ามผ่านแม่น้ำยาหลู่จ้างบู้ การก่อสร้างทางรถไฟสายนี้จึงมีความยากลำบากมาก ทางรถไฟระยะทาง 435.48 กิโลเมตรสายนี้ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 6 ปี และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ระหว่างทางมี 9 สถานี ความเร็วของทางรถไฟสายนี้คือ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปัจจุบัน การโดยสารรถไฟจากเมืองลาซาไปยังเมืองหลินจือใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 29 นาที การเปิดเดินรถของทางรถไฟสายนี้ได้สิ้นสุดประวัติศาสตร์ที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตทิเบตไม่มีทางรถไฟ