จีนปล่อยดาวเทียมเทียนทง 1-03 ด้วยความสำเร็จ

2021-01-21 14:57:07 |แหล่งที่มา: CRI

เวลา 00.25 น.วันที่ 20 มกราคม จีนปล่อยดาวเทียมเทียนทง 1-03 (Tiantong 1-03) ขึ้นสู่อวกาศด้วยความสำเร็จ โดยใช้จรวดขนส่งลองมาร์ช-3บี (Long March-3B) จากศูนย์ส่งดาวเทียมซีชาง ดาวเทียมดังกล่าวได้เข้าสู่วงโคจรที่กำหนดอย่างราบรื่นและปฏิบัติภารกิจด้วยความสำเร็จ ถือเป็นภารกิจปล่อยดาวเทียมแรกในปี 2021 ของโครงการการบินอวกาศจีน

ดาวเทียมเทียนทง 1-03 มีระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่จีนวิจัยและผลิตเอง ประกอบด้วยช่วงห้วงอวกาศ ช่วงภาคพื้นดิน และเทอร์มินัลผู้ใช้ ทำหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ในทุกดินฟ้าอากาศและทุกเวลา ทั้งระบบเสียง ข้อความสั้น และข้อมูลสถิติ ด้วยความแม่นยำและน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้งานในจีนและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกา ตลอดจนน่านน้ำส่วนใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย

ทั้งนี้ ปฏิบัติการในห้วงอวกาศครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 358 ของจรวดขนส่งตระกูลลองมาร์ช