จีนทำสถิติใหม่ใช้ทุนต่างชาติเพิ่ม 6.2% ในปี 2020

2021-01-21 14:53:15 |แหล่งที่มา: CRI

เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์จีน ระบุว่า ปี 2020 จีนรับมือผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด-19 ภายใต้สภาวะที่การลงทุนข้ามชาติลดลงอย่างมาก แต่จีนกลับใช้ทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีปริมาณการใช้ทุน อัตราการเติบโต และสัดส่วนต่อโลกเพิ่มขึ้น โดยมีเอกลักษณ์ 4 ประการดังนี้

ประการแรก มีการใช้ทุนมากเป็นประวัติการณ์ ปี 2020 ทั่วประเทศจีนใช้ทุนต่างชาติคิดเป็น 999,980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 ทำสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์

ประการที่สอง จีนปรับปรุงโครงสร้างการใช้ทุนต่างชาติดีขึ้น กิจการภาคบริการใช้ทุนต่างชาติตามจริง 776,770 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.9% คิดเป็นสัดส่วน 77.7% ส่วนอุตสาหกรรมไฮเทคมีอัตราการเติบโตของการใช้ทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น 11.4% ขณะที่ภาคบริการไฮเทคมีการเติบโต 28.5%

ประการที่สาม แหล่งทุนมีความมั่นคง 15 ประเทศและภูมิภาคที่มียอดการลงทุนมากสุดในจีนมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 6.4% คิดเป็นสัดส่วนทุนต่างชาติ 98%

และประการที่สี่ มีบทบาทนำร่องอย่างเห็นได้ชัด ภาคตะวันออกของจีนดึงดูดทุนต่างชาติ 8.9% คิดเป็นสัดส่วน 88.4% ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตกของจีนมีบางมณฑลมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด