โครงข่ายคมนาคมยูนนาน “ทะลุทะลวง”

2021-01-20 16:31:00 |แหล่งที่มา: 云南日报、云南网

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมมณฑลยูนนานพร้อมชี้แนะให้ยูนนานใช้บทบาทความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นมณฑลติดชายแดนอย่างเต็มที่ โดยปรับใช้และบูรณาการให้เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างแข็งขัน รวมถึงมุ่งมั่นในการสร้างให้จีนเป็นจุดศูนย์กลางไปสู่เอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นายสี จิ้นผิงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมยูนนานอีกครั้งพร้อมชี้แนะว่า ยูนนานจักต้องริเริ่มส่งเสริมและบูรณาการการทำงานให้เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญของประเทศอย่างแข็งขัน ด้วยการเร่งพัฒนาการเปิดกว้าง เร่งสร้างช่องทางหลักระหว่างประเทศสำหรับเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อได้เปรียบของยูนนานอยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

การเปิดกว้างคืออนาคต

ในปี 2563 แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่โครงการเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้การดำเนินชีวิตในรูปแบบนิวนอร์มอล

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทางด่วน "เวียงจันทน์-วังเวียง" ทางด่วนสายแรกในประวัติศาสตร์ชาติลาว ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างมณฑลยูนนานและสปป. ลาว ได้เปิดให้ใช้บริการแล้ว สิ้นสุดประวัติศาสตร์การไม่มีทางด่วนของสปป.ลาว

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 จีนและเมียนมาได้จัดพิธีลงนามเพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรถไฟมัณฑะเลย์-เจาะพยูซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเนปิดอว์ประเทศเมียนมา นับเป็นก้าวสำคัญในการก่อสร้างทางรถไฟจีน-เมียนมา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม อุโมงค์ปาหลัวหมายเลข 2 บนเส้นทางรถไฟจีน-ลาวได้เจาะทะลุเสร็จสิ้น จนกระทั่งปัจจุบันอุโมงค์บนเส้นทางรถไฟช่วงประเทศจีนได้เจาะทะลุแล้วทั้งสิ้น 89 อุโมงค์จากจำนวนทั้งหมด 93 อุโมงค์ ทางรถไฟจีน-ลาวมีความยาวกว่า 1,000 กิโลเมตร เป็นโครงการสำคัญของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยน สปป.ลาว จากประเทศที่ถูกปิดกั้นทางบกให้เป็นประเทศที่เชื่อมโยงไปยังประเทศอื่น ๆ

เพื่อส่งเสริมการ “เชื่อมต่อ”

ยูนนานกระตือรือร้นที่จะปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

การต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งและผลลัพธ์ที่โดดเด่น มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จที่มากขึ้น

เร่งรัดการก่อสร้างทางรถไฟ “ห้าทางออก” โดยทางรถไฟจีน - ลาวคาดว่าจะเปิดให้สัญจรได้ภายในปีนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รถไฟระหว่างประเทศที่สำคัญห้าแห่ง

ได้แก่รถไฟระหว่างประเทศจีน - เวียดนามรถไฟระหว่างประเทศจีน - ลาวรถไฟระหว่างประเทศจีน - เมียนมา (คุนหมิงถึงรุ่ยลี่) รถไฟระหว่างประเทศจีน - เมียนมา (คุนหมิงถึงชิงสุ่ยเหอ) และรถไฟระหว่างประเทศจีน - เมียนมา - อินเดีย

เครือข่ายทางด่วน“ห้าขาออก”ของมณฑลยูนนานถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ได้แก่ ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ ผ่านบ่อหานลาวทางหลวงคุนหมิง-ไฮฟองโดยออกจากเหอโข่วผ่านฮานอยเวียดนาม ทางหลวงคุนหมิง-เจาะพยูเมียนมาผ่านรุ่ยลี่ทางหลวงคุนหมิง-อินเดียโดยออกจากเถิงชงผ่านเมียนมาและทางหลวงจากคุนหมิง-เมียนมาผ่านชิงสุ่ยเหอ

เส้นทางการบินจากยูนนานครอบคลุมทุกเมืองหลวงในประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การคมนาคมทางน้ำอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เส้นทางคมนาคมทางน้ำระหว่างประเทศที่สำคัญ 3 แห่ง

ได้แก่ช่องทางการขนส่งทางน้ำแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง ช่องทางการขนส่งทางน้ำแม่น้ำหงเหอจีน–เวียดนามและช่องทางการขนส่งทางน้ำจีน - เมียนมา

ความร่วมมือด้านพลังงานและการแลกเปลี่ยนสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น

มณฑลยูนนานมีพื้นที่ภูเขาคิดเป็น 94% ของพื้นที่ทั้งหมดยูนนานได้สร้างความมหัศจรรย์ในการสร้างช่องทางขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อไปทั่วโลก

ยูนนานเป็นหน้าต่างของจีนที่เปิดไปสู่ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ยูนนานได้ก้าวไปอีกขั้นในการเป็นสะพานเชื่อมโยงจีนและประเทศสมาชิกของ RCEP เข้าด้วยกัน

ยูนนานได้ขยายพันธมิตรคู่ค้าไปยัง 206 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกและอาเซียนยังคงรักษาสถานะเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของยูนนาน

รูปแบบธุรกิจใหม่ที่รวมเอาอินเทอร์เน็ตและการค้าชายแดนเข้าไว้ด้วยกันได้ช่วยสร้างตลาดมูลค่าหลายพันล้านหยวน

ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 มณฑลยูนนานมีวิสาหกิจ 882 แห่งในต่างประเทศครอบคลุม 61 ประเทศและภูมิภาค

เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนานพื้นที่คุนหมิง

ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 มณฑลยูนนานได้ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติจำนวน 5,396 แห่งใน 90 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกด้วยมูลค่ารวม 2.178 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทุกฝ่ายต้องผสานมือกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบบ win-win

ร่วมรับประโยชน์และรับผิดชอบร่วมกัน

ทำความร่วมมือแบบเปิดกว้างและกำกับดูแลร่วมกัน

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ได้เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19

เพื่อนชาวต่างชาติต่างเป็นห่วงเป็นใยยูนนาน

ทีมแพทย์ของจีนพร้อมที่จะเดินทางไป สปป. ลาว เพื่อให้ความช่วยเหลือ

เมื่อโรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วโลก มณฑลยูนนานก็ไม่รีรอที่จะตอบแทนน้ำใจด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้คนในต่างประเทศ

ในการต่อสู้กับโควิด-19 เราได้ยินเสียงที่ชัดเจนมาก:

"ความสุขเป็นความรู้สึกร่วมกันของมวลมนุษยชาติ"

นี่เป็นปีแรกของแผนห้าปีฉบับที่ 14

เรายืนอยู่บนจุดตัดทางประวัติศาสตร์ของ "สองศตวรรษ"

มุ่งมั่นที่จะเป็นจุดเปลี่ยนใหม่ของจีนในการเปิดสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คือภารกิจใหม่ของมณฑลยูนนาน!