ยูนนาน...มณฑลที่งดงามยิ่งขึ้น

2021-01-18 15:05:01 |แหล่งที่มา: Lancang-Mekong party

ระหว่างการตรวจเยี่ยมมณฑลยูนนานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้สนับสนุนให้มณฑลยูนนานวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในด้านความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นายสี จิ้นผิงได้เดินทางมาเยือนมณฑลยูนนานอีกครั้ง และได้เรียกร้องให้ยูนนานมุ่งมั่นในการจัดหาแนวทางเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ยูนนานประสบผลสำเร็จในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศยังคงรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น การสร้างมณฑลที่มีความสวยงามกำลังเริ่มต้นขึ้น

วันที่อากาศแจ่มใสในช่วงฤดูหนาว ยูนนานจะมีท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาวสดใส ภายใต้แสงอาทิตย์อันอบอุ่นรังสรรค์ให้ทะเลสาบขนาดใหญ่ทั้ง 9 แห่งในยูนนานเปล่งประกายแสงแวววาวราวกับไข่มุกบนที่ราบสูง

บริเวณทะเลสาบเตียนฉือคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ตัดกับภาพของนกนางนวลหัวดำที่กำลังสยายปีกโบยบิน นอกจากคุณภาพน้ำที่ดีแล้วบริเวณทะเลสาบเตียนฉือยังกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่าง ๆ ราว 100 ชนิด

เนื่องจากน้ำในทะเลสาบเอ่อไห่และทะเลสาบเตียนฉือมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะคุณภาพน้ำในทะเลสาบเตียนฉือมีคุณภาพดีที่สุดในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ประสบการณ์ในการบริหารจัดการทะเลสาบของยูนนานจึงกลายเป็นแบบอย่างของการปกป้องและอนุรักษ์ทะเลสาบทั่วประเทศ

การพัฒนาสีเขียวกำลังกลายเป็นกระแสในยูนนาน สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศที่ดีขึ้นทำให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของยูนนาน

ในฐานะเป็นอาณาจักรแห่งพืชพรรณและสัตว์นานาชนิด ยูนนานกลายเป็นผู้นำในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยประสบการณ์อันมีค่าเหล่านี้เป็นที่กล่าวขานไปทั่วประเทศ

ปัจจุบัน อัตราพื้นที่ป่าไม้และยอดสะสมของป่า รวมถึงอัตราการครอบคลุมของผืนป่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก สภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำและทุ่งหญ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมได้รับการดูแล และฟื้นฟูในขณะที่อัตราการเกิดทะเลทรายและการพังทลายของดินลดลงทุกปี

90% ของระบบนิเวศทั่วไปของมณฑลได้รับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บรรดาสัตว์ที่พบเห็นได้ยากและใกล้จะสูญพันธุ์ได้รับการปกป้องดูแลเป็นอย่างดี

“สีเขียว” หรือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลายเป็นสิ่งที่เด่นชัดในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงแบบกระโดดของยูนนาน ปัจจุบัน พลังงานสะอาดเป็นอุตสาหกรรมหลักของยูนนาน ส่วนการผลิตขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วยอลูมิเนียมและซิลิคอนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 15 ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ได้กำหนดให้จัดขึ้นที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนาน และในโอกาสอันดีครั้งนี้ยูนนานจะได้นำเสนอถึงความพยายามและผลลัพธ์ความสำเร็จในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับชาวโลกได้ประจักษ์