กต.จีนตอกกลับคำพูดคุยโวของปอมเปโอ “ให้สหรัฐฯ จ่ายค่าธรรมเนียมองค์การสหประชาชาติที่ค้างชำระก่อน”

2021-01-14 16:20:48 |แหล่งที่มา: ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

วันที่ 13 มกราคม นายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในงานแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งว่า สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของสหประชาชาติหรือไม่ ประชาคมโลกย่อมจะมีข้อคิดเห็นวิจารณ์กันโดยสาธารณะ แต่เรื่องที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมมากที่สุดในสหประชาชาตินั้น หลักฐานการ "ผิดสัญญา" และการ "ถอนตัวออกจากกลุ่ม" ที่มีให้ตรวจสอบได้บ่อยครั้งของสหรัฐฯ ก็ปรากฏให้เห็นได้อย่างเต็มตาเช่นกัน

อนึ่ง ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมาว่า สหรัฐฯในฐานะผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดขององค์การสหประชาชาติ สหรัฐฯ ต้องให้ความสำคัญกับผู้เสียภาษีและผลประโยชน์ของสหรัฐฯเป็นอันดับแรก องค์การสหประชาชาติจะอยู่ไม่ได้หากปราศจากผู้นำของสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ ไม่สามารถกลับไปสู่ความเป็นพหุภาคีได้ตามปกติ

นายจ้าว ลี่เจียนตอบคำถามที่เกี่ยวข้องว่า "ขอให้ปอมเปโอจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระแก่สหประชาชาติให้เรียบร้อย ก่อนกลับเข้าสู่สนธิสัญญาถอนตัวกับองค์กรระหว่างประเทศอีกครั้ง แล้วจึงค่อยมาพูดถึงความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ จะดีกว่า ความเข้าใจผิดของปอมเปโอสะท้อนให้เห็นถึงความไม่รู้และอคติที่เขามีต่อจีนอีกครั้ง ซึ่งอยู่ในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง และเป็นประเทศที่จ่ายค่าธรรมเนียมสหประชาชาติมากเป็นอันดับสอง อีกทั้งเป็นผู้ส่งทหารสนับสนุนงานพิทักษ์สันติภาพที่ใหญ่ที่สุดในสมาชิกถาวรทั้งห้า จีนยึดถือแนวคิดพหุภาคีนิยมอย่างมั่นคงมาโดยตลอด สนับสนุนการทำงานของสหประชาชาติ ปกป้องวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติด้วยดี "