26 กลุ่มชาติพันธุ์เราคือครอบครัวเดียวกัน...บทบาทการพัฒนาของยูนนาน

2021-01-14 15:41:15 |แหล่งที่มา: Lancang-Mekong party

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กล่าวเสนอแนะถึง “การก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่” “สามบทบาท” และ “โฟกัส 5 ประการ” สำหรับการพัฒนามณฑลยูนนานในระหว่างการตรวจเยี่ยมมณฑล

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้เดินทางมาเยือนมณฑลยูนนานอีกครั้ง โดยท่านคาดหวังว่ายูนนานจะสามารถพัฒนาบทบาทของมณฑลต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างความเป็นเอกภาพทางชาติพันธุ์ การเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดประตูไปสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนี่เป็นการเขียนบทใหม่แห่ง “ความฝันของจีน” ขึ้นในมณฑลยูนนาน

บทขยายความ :

“การก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่” หมายถึง มุ่งมั่นในการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

“สามบทบาท” หมายถึง การชี้ให้เห็นว่ายูนนานจำเป็นต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาบทบาทของมณฑลต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับความเป็นเอกภาพของชาติพันธุ์ การเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นจุดเปลี่ยนใหม่ของจีนในการเปิดประตูไปสู่เอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้

“โฟกัส 5 ประการ” หมายถึง การเน้นยำถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดี  การส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ การส่งเสริมปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การเป็นตัวอย่างของความมีเอกภาพของชาติพันธุ์ ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทของ CPC ในการจัดระเบียบสังคม

คำกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในการตรวจเยี่ยมมณฑลนับเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนามณฑลยูนนาน

คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานและรัฐบาลมณฑลยูนนานได้ปฏิญาณตนที่จะทำงานในเชิงรุกและบูรณาการให้เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างแข็งขัน รวมถึงส่งเสริมเส้นทางแห่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดดที่มีคุณภาพสูง

ภายใต้การนำของคณะกรรมการและรัฐบาลพรรคมณฑลยูนนาน ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชนกลุ่มน้อยและพื้นที่เขตชาติพันธุ์ในมณฑลยูนนานเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น

ความสำเร็จในการทำงานเกี่ยวกับชาติพันธุ์

01

ข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจของพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์

ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 จีดีพี (GDP) ของพื้นที่เขตปกครองตนเองในยูนนานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยที่ 9.5% ต่อปี ซึ่งอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าระดับเฉลี่ยของมณฑล 

มณฑลยูนนานมีอำเภอที่ยากจนทั้งสิ้น 88 อำเภอ ปัจจุบัน มีประชากรที่หลุดพ้นจากความยากจนแล้วจำนวน 5.56 ล้านคน ทั้งนี้ มีชนกลุ่มน้อย 11 กลุ่มหลุดพ้นจากความยากจนทั้งกลุ่มชน

02

สร้างเขตสาธิต

จนถึงขณะนี้มีองค์กร 59 แห่งจาก 6 เมืองและแคว้นทั่วทั้งมณฑลได้รับการเสนอชื่อให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างสำหรับความเป็นเอกภาพทางชาติพันธุ์ ในขณะที่องค์กรอื่น ๆ อีก 10 แห่งได้รับการตั้งชื่อให้เป็นฐานการศึกษาความก้าวหน้าทางชาติพันธุ์แห่งชาติ

03

การพัฒนาพื้นที่ชายแดน

นับตั้งแต่ปี 2556 ยูนนานได้เปิดตัวโครงการสาธิต “สิบอำเภอ ร้อยตำบล พันหมู่บ้าน หมื่นครัวเรือน” ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายแดน จนถึงขณะนี้ได้มีการลงทุนไปแล้ว 3.03  หมื่นล้านหยวนใน 36 อำเภอสาธิต 264 ตำบลสาธิต และ 3,711 หมู่บ้านสาธิต  

ตั้งแต่ปี 2558 ได้ใช้ “แผนปฏิบัติการ 3 ปี 2 แผน เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน”

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการสร้างหมู่บ้านสาธิตชายแดน 30 แห่ง โดยแต่ละหมู่บ้านใช้เงินลงทุน 10 ล้านหยวน

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 14 หมู่บ้านทั้ง 373 แห่งตามแนวชายแดนของมณฑลยูนนานได้ถูกพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านสมัยใหม่และมีการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

04

การคมนาคม

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน พื้นที่เขตชาติพันธุ์ในยูนนานมีสนามบินมากถึง 10 แห่ง แคว้นปกครองตนเอง 4 ชาติพันธุ์ได้เข้าสู่ “ยุครถไฟความเร็วสูง”

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 รถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ฉวี่สยง-ตาหลี่ได้เปิดให้บริการตลอดเส้นทาง ทำให้แคว้นปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉวี่สยง และแคว้นปกครองตนเองชนชาติไป๋ตาหลี่เข้าสู่ “ยุครถไฟความเร็วสูง”

ในวันที่ 5 มกราคม 2562 รถไฟความเร็วสูงระยะทางคุนหมิงไปยังแคว้นปกครองตนเองชนชาติฮานีและอี๋หงเหอ เมืองเหมิงจึ ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ