จีนต้านโควิด...ทั้งป้องกันและฉีดวัคซีน

2021-01-14 14:31:36 |แหล่งที่มา: Xinhua

ในเดือนมกราคมเนื่องจากอากาศหนาวเย็นทำให้หลายพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศจีนเริ่มปรากฏผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หน่วยงานท้องถิ่นจึงต้องนำมาตรการต่าง ๆ มาใช้ เช่น การควบคุมและจำกัดการเดินทาง การตรวจกรดนิวคลีอิก และใน เมืองสิงถายและสือเจียจวงมณฑลเหอเป่ยก็ได้ดำเนินการตรวจกรดนิวคลีอิกให้กับประชาชนทุกคนเช่นกัน รวมทั้งได้ระดมทีมเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เพื่อร่วมกันต้านการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดก็ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่ประเทศจีนกำลังลงมือปฏิบัติ ปัจจุบัน ทุกพื้นที่ในจีนกำลังเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่าปักกิ่งเมืองหลวงของจีนจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ 9 กลุ่มอาชีพได้แล้วเสร็จก่อนตรุษจีนปีนี้ ส่วนที่เมืองเหอเฝยมณฑลอานฮุยก็ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าสินค้าในห่วงโซ่เย็น ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานหรือเรียนต่อในต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการขนส่ง และเจ้าหน้าที่การแพทย์ ฯลฯ ซึ่งวัคซีนทุกหลอดสามารถตรวจสอบย้อนหลังกลับไปได้ ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจะปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เช่น วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย ซักถามประวัติทางการแพทย์ การลงทะเบียน QR Code การสแกนใบหน้า จากนั้นจึงทำการฉีดวัคซีนและรอสังเกตอาการ เป็นต้น ตลอดขั้นตลอดการฉีดวัคซีนจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง