จีนจะเริ่มให้บริการ“ดวงตาสวรรค์”แก่ทั่วโลก เม.ย.นี้

2021-01-06 16:00:29 |แหล่งที่มา: CRI

กล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์ (FAST) ของจีน ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ชื่อว่า “ดวงตาสวรรค์จีน” จะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการแก่แวดวงวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในวันที่ 1 เมษายน 2021

นายเจียง เผิง หัวหน้าทีมวิศวกร รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและปฏิบัติงานดวงตาสวรรค์จีนแนะนำว่า ปีแรกที่เปิดให้บริการแก่ทั่วโลก จะจัดสรรเวลาเพื่อการใช้งานของนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติประมาณ 10%

ตามเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง “ดวงตาสวรรค์จีน” มีบทบาทหลักในโครงการสำคัญหลายอย่าง อาทิ การสำรวจท้องฟ้าและตรวจวัดเวลา เป็นต้น แต่การสมัครขอใช้งานจะไม่จำกัดเพียงเท่านี้

อนึ่ง “ดวงตาสวรรค์จีน” เปิดเดินระบบใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ปี 2020 โดยกำหนดหลักการว่าจะเปิดสู่ภายนอกตามกฎสากลด้วย เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น สร้างคุณูปการแก่มนุษย์ในการค้นคว้าและเรียนรู้จักรวาล

 

2021-01-05 13:10:51 | CRI
Share with:
 
 

จีนจะเริ่มให้บริการ“ดวงตาสวรรค์”แก่ทั่วโลก เม.ย.นี้_fororder_20210105ty1

กล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์(FAST)ของจีน ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ชื่อว่า “ดวงตาสวรรค์จีน” จะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการแก่แวดวงวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในวันที่ 1 เมษายน 2021