ถนนสู่ขอบฟ้าไท่หางในมณฑลซานซี

2021-07-13 16:43:25 |แหล่งที่มา:

บนหน้าผาสูงชันในหมู่บ้านเสินหลงวาน อำเภอผิงซุ่น มณฑลซานซี มีถนนเส้นหนึ่งซึ่งได้รัับฉายาจากคนท้องถิ่นว่า “ถนนสู่ขอบฟ้าไท่หาง”

หมู่บ้านเสินหลงวาน ตั้งอยู่ในเขตเขาลึกในภูเขาไท่หาง ในอดีตไม่มีเส้นทางคมนาคมการเดินทางออกไปสู่สังคมภายนอกค่อนข้างลำบาก ในปี 2528 ชาวบ้านได้เริ่มสร้างถนนบนเขา ซึ่งต้องใช้เวลานานถึง 15 ปี กว่า “ถนนสู่ขอบฟ้า”ที่อยู่บนหน้าผ้าสูงชันและมีความยาว 1,500 เมตร จึงสร้างสำเร็จ

ปัจจุบัน “ถนนสู่ขอบฟ้า”ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวที่นี่

จานหยาน/ข่าว สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร