ต้นอ้อยมากกว่า 1.7 แสนไร่ในอำเภอเกิ่งหม่ายูนนานเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว

2021-04-13 16:43:01 |แหล่งที่มา:

อำเภอปกครองตนเองชนชาติไตและว้าเกิ่งหม่า เมืองหลินชาง มีพื้นที่ปลูกอ้อย มากกว่า 1.7 แสนไร่ เป็นอำเภอที่มีพื้นที่การปลูกอ้อยขนาดใหญ่ของมณฑลยูนนาน ระยะนี้ กำลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บอ้อย ต้นอ้อยสุดลูกหูลูกตาพลิ้วไหวตามสายลมสวยงามราวท้องทะเลสีเขียว

ในอำเภอเกิ่งหม่ามีเกษตรกรปลูกต้นอ้อยจำนวน 2.3 หมื่นครัวเรือน คิดเป็นจำนวน 1.2 แสนคน อาชีพปลูกอ้อยคิดเป็น 57 % ของเกษตรกรทั้งหมดของอำเภอ สมกับชื่ออำเภอแห่งการปลูกอ้อยของมณฑลยูนนานอย่างแท้จริง

เฉิง ฮ่าว /ข่าว People's Daily Online

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร