สถานีไฟฟ้าพลังน้ำไป๋เฮ่อทานเตรียมผลิตกระแสไฟฟ้า

2021-04-12 16:24:04 |แหล่งที่มา:

บริษัทไชน่า ธรี กอร์เจส คอร์เปอเรชันเปิดเผยว่า สถานีไฟฟ้าพลังน้ำไป๋เฮ่อทานได้เริ่มกักเก็บน้ำในเขื่อนเพื่อเตรียมผลิตกระแสไฟฟ้า โดยสถานีไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กระแสน้ำหลักของแม่น้ำจินซาซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเฉี่ยวเจียมณฑลยูนนานกับอำเภอหนิงหนานมณฑลเสฉวน เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะถือว่าเป็นสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 16 ล้านกิโลวัตต์ ตามแผนโครงการ สถานีไฟฟ้าพลังน้ำไป๋เฮ่อทานจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเดือนกรกฎาคมปีน

เหยียน เคอเริ่น /ข่าว สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร