ถั่วลันเตาฝักเล็ก ๆ ขับเคลื่อนตลาดได้สูงถึงปีละ 220 ล้านหยวน

2021-04-12 16:14:17 |แหล่งที่มา:

ตำบลลิ่วเจีย เขตจิ้งหนิง เมืองคุนหมิง เป็นเมืองเกษตรกรรมในพื้นที่ภูเขา เกษรตรกรส่วนใหญ่ปลูกถั่วลันเตาเป็นหลัก ที่นี่ได้มีการพัฒนาการปลูกมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 5,400 ไร่ สร้างผลผลิตต่อปีสูงถึง 10,400 ตันส่งออกไปขายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการจำหน่ายถั่วลันเตา ในปี 2551 ตำบลลิ่วเจียจึงได้สร้างตลาดซื้อขายถั่วลันเตาครอบคลุมพื้นที่ 7.7 ไร่ จากสถิติอย่างไม่เป็นทางการ มูลค่าการซื้อขายถั่วลันเตาอยู่ที่ 1.8 ล้านหยวน/วัน (ราว 9 ล้านบาท) และมากสุดสูงถึง 10 ล้านหยวน (ราว 50 ล้านบาท) ขึ้นไป ยอดการซื้อขายต่อปีอยู่ที่ 220 ล้านหยวน(ราว 1,100 ล้านบาท) ทำให้ตลอดช่วง 9 ปีที่ผ่านมาตลาดแห่งนี้ติดอันดับแรกของมณฑลยูนนานทั้งในด้านปริมาณการผลิตและมูลค่าการซื้อขายตลอดจนการไหลเวียนของผู้คนในตลาด และยังถือเป็นตลาดค้าถั่วลันเตาที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของจีน

จาง เยี่ยนฉุน เฝิงจิ้เง อู๋ เยี่ยนเทา ซ่ง กวางซวี่ เหมา หมิง จ้าว เพ่ยซี /ข่าว เว็บไซต์ยูนนาน

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร