นักเรียนในซุยหนิงเจียงซูกระโดดเชือกลีลากันอย่างสนุกสนาน

2021-03-19 17:21:01 |แหล่งที่มา:

ณ โรงเรียนประถมฉีลู่ อำเภอซุยหนิง มณฑลเจียงซู การกระโดดเชือกลีลาถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเรียนที่มีความสุขของนักเรียนที่นี่ โรงเรียนประถมฉีลู่เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน มีนักเรียนเพียง 210 คน นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โรงเรียนได้ใช้เวลาพักระหว่างคาบและคาบเรียนวิชาพละในการฝึกฝนและพัฒนากิจกรรมการกระโดดเชือกให้กับนักเรียน ปัจจุบัน เด็กนักเรียนสามารถกระโดดเชือกในท่าพื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างชำนาญ เช่น การกระโดดเชือกเดี่ยว การกระโดดเชือกคู่ การกระโดดเชือกหมู่ ฯลฯ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้คิดลีลาท่ากระโดดเชือกแบบใหม่ขึ้นมามากกว่า 300 ท่า และตั้งชื่อท่าต่าง ๆ ตามชื่อของนักเรียนที่คิดท่ากระโดดเชือกนั้น ๆ

ในโรงเรียนฉีลู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากิจกรรมหน้าเสาธง เวลาพักระหว่างคาบหรือหลังเลิกเรียน เด็กนักเรียนก็มักจะรวมตัวที่สนามเพื่อฝึกซ้อม คิดท่า และแข่งขันท่ากระโดดเชือกลีลาใหม่ การกระโดดเชือกนอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกายแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนด้วย

หลี่ โป๋/ภาพ สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร