บัววิกตอเรียสายพันธุ์ใหม่ที่เพาะพันธุ์โดยสวนพฤกษศาสตร์สิบสองพันนาได้รับการรับรองจากสากล

2021-10-21 15:27:53 |แหล่งที่มา: Xinhua

ล่าสุด “Dreamer” บัววิกตอเรียสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเพาะพันธุ์โดยอู๋ ฝูชวน นักวิจัยระดับสูง และหลิวเหมิง วิศวกรจากสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองพันนา สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน โดยบัวสายพันธุ์ดังกล่าวได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ใหม่จาก International Waterlily and Water Gardening Society (IWGS) พร้อมได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ใหม่ด้วย 

สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองพันนาได้นำบัววิกตอเรียเข้ามาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และได้สั่งสมประสบการณ์ในการปลูกและดูแลบัววิกตอเรียจนกระทั่งชำนาญ ทั้งนี้ การคิดค้นบัวสายพันธุ์ใหม่จะทำให้รูปลักษณ์ของบัววิกตอเรียมีความสวยงามยิ่งขึ้น

โจวจิง หู โหย่วเหวิน ฉาเวย/ข่าว Mengla Media Convergence

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร