ต้อนรับ COP15 ด้วยเสน่ห์ของศิลปะภาพจากทรายในยูนนาน

2021-10-13 15:30:29 |แหล่งที่มา: เว็บไซต์ยูนนาน

ล่าสุด คลิปศิลปะภาพจากทรายในธีม COP15 ได้ถูกนำออกมาเผยแพร่ โดยคลิปดังกล่าวได้บันทึกการใช้ศิลปะภาพจากทรายมาแสดงถึงการจัดประชุมอันยิ่งใหญ่ ภายในคลิปผู้วาดได้ใช้ทรายละเอียดรังสรรค์เป็นภาพต่าง ๆ หมุนเวียนต่อกันเป็นเรื่องราวของความมีเสน่ห์น่าหลงใหลในยูนนาน เช่น ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม กลุ่มชาติพันธุุ์และขนบประเพณี ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

ที่มา:เว็บไซต์ยูนนาน

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร