ทัศนียภาพฤดูใบไม้ร่วงของกำแพงเมืองจีนในเขตเชียนอันเหอเป่ย

2021-10-22 15:12:29 |แหล่งที่มา: Xinhua