ไทยไม่พบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง 70 วัน อนุญาตชาวต่างชาติ 3 ประเภทสามารถเดินทางเข้าไทยได้

2020-08-05 14:56:49 |แหล่งที่มา: Yunnangateway

ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถควบคุมและป้องกันโรคระบาดได้อยู่ในระดับมาตรฐาน ในวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศ เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย โดยตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคมเป็นต้นไป อนุญาตให้ชาวต่างชาติ 3 ประเภทเดินทางเข้าประเทศไทยได้

ทั้งนี้ ชาวต่างชาติ 3 ประเภทที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้ ได้แก่ 1. คนต่างด้าวซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว 2. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว 3. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (Special Arrangement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะโดยบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจกำหนด 

จากข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบุว่า จนกระทั่งถึงวันที่ 3 กรกฎาคม ประเทศไทยไม่ปรากฏผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มต่อเนื่องกันถึง 70 วัน ปัจจุบัน ประเทศไทยมียอดผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันจำนวน 3,320 ราย ยอดผู้ป่วยที่รักษาหายจำนวน 3,142 คน ยอดผู้เสียชีวิตจำนวน 58 คน และผู้ป่วยที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 120 คน

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006